Müzikonair Temmuz 2017 Radyo Reyting Analizi!.. | Müzikonair
Köşe Yazıları

Temmuz 2017 Radyo Reyting Analizi!..

“muzikonair.com” isimli web sitesinde 21.08.2017 tarihinde yayınlanan ve http://muzikonair.com/temmuz-2017-radyo-reyting-analizi/ linkinde yer alan ve Özcan Beylan isimli kişi tarafından yazıldığı açıklanan “Temmuz 2017 Radyo Reyting Analizi!..” başlıklı yazıdaki yorum ve iddialar gerçek dışıdır.

Müvekkil RİAK Radyo Dinleme Hizmetleri, Organizasyon, Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş ünvanlı şirket RTÜK tarafından yayınlanan yasal yönetmeliğe uygun olarak, organizasyonal yapı ünvanına sahip bir şirket olarak radyo dinleme araştırmalarını anılan yönetmelik çerçevesinde gerçekleştiren, saygın bir kuruluştur.

Müvekkil şirketin 4 farklı grup hissedarı olup halen Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği müvekkil şirketin pay sahipleridir.

Müvekkil şirketin Yönetim Kurulu üyeleri birbirleri ile rakip olan radyo yayıncılarının temsilcilerinden ayrıca Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği temsilcileri ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği temsilcilerinden oluşmaktadır.

Müvekkil Şirket radyo dinleme faaliyetlerini RTÜK’e akredite olarak ve RTÜK denetiminde gerçekleştirmektedir.

Müvekkil şirketin radyo dinleme faaliyetleri ülkemizin en değerli ve derin bilgiye sahip bağımsız denetim üyeleri (tamamı üst düzey akademik hocalardan oluşmaktadır) tarafından her aşamada denetlenmekte ve denetim raporları da RTÜK ile paylaşılmaktadır.

Müvekkil Şirket Rekabet Kurumundan alınması gereken izin ve onayları da almış ve faaliyetlerini başarı ile devam etmektedir. Hal böyle iken http://muzikonair.com/temmuz-2017-radyo-reyting-analizi/ linkinde yer alan ve Özcan Beylan isimli kişi tarafından yazıldığı açıklanan “Temmuz 2017 Radyo Reyting Analizi!..” başlıklı yazıdaki yorum ve iddialar gerçek dışı olmanın yanında araştırma bilimine, araştırma ilkelerine de aykırıdır.

Denekler VTA havuzundan RTÜK yönetmeliğine uygun olarak araştırma şirketi tarafından seçilmekte, VTA araştırması; radyo dinleme araştırmasını yapan araştırma şirketinden bağımsız başka bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirmekte, gerek VTA havuzu ve bilgileri ve gerekse VTA dan seçilen deneklerin bilgileri müvekkil şirket ve aboneler dahil hiç kimseye açıklanmamakta ve büyük bir gizlilik içinde saklanmakta, deneklerden oluşan panelin tasarımında RTÜK yönetmeliğinde açıklanan kurallara dikkate alınmakta, yapılan VTA’dan gelen SES kriterleri (sosyal ekonomik statü) panelin oluşumunda dikkate alınmaktadır. Tüm bu süreçler RTÜK, bağımsız denetim üyeleri, süreç denetim üyeleri, müvekkil şirket yönetim kurulu, müvekkil şirket içinde oluşturulan bağımsız kurullar tarafından sürekli takip edilmektedir. Ancak http://muzikonair.com/temmuz-2017-radyo-reyting-analizi/ linkinde yer alan ve Özcan Beylan isimli kişi tarafından yazıldığı açıklanan “Temmuz 2017 Radyo Reyting Analizi!..” başlıklı yazıdaki yorum ve iddialar ise gerçek dışıdır.

Araştırma evreni, deneklerin seçimi, oluşumu, deneklerin SES uygunluğu için tüm kurallar ve kriterlerin tamamı Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik içinde yer almaktadır. Yapılan VTA’lar ve bu VTA’ların SES kriterleri müvekkil şirketin web sitesinde bulunmaktadır.

Deneklerin nerde yaşadığının anılan gerçek dışı yazıda sorgulanması ve bunların kimse tarafından bilinmediğinin sorgulanması ise bilimsellikten uzak ve sığ bir açıklamadır.

Dinleme ve İzleme araştırmalarında deneklerin gizliliği kuralı evrensel en basit kurallardan biridir. Deneğin bilinmesi halinde deneğin çevresinde dolaylı ve dolaysız her türlü etki olabilecek araştırma objektif ve güvenilir olmaktan çıkacaktır. Nitekim yakın geçmişte buna benzer bir durum ülkemizde yaşanmıştır.

Deneklerin cevapları ve SES durumları, PANEL ve SES dengesi her ay bağımsız denetim üyeleri tarafından denetlenmekte tüm sonuçlar yukarıda açıklanan yönetmelik uyarınca RTÜK ile paylaşılmaktadır.

Dinleme araştırmasında ilk 10’a giren 2 grup dışında kimsenin araştırmadan memnun olmadığı iddiası ise bir başka gerçek dışı iddiadır. Araştırma rakip şirketlerin haklı rekabetinin sonuçlarını göstermektedir ve yasal mevzuat ve bilimsel kriterlere göre yapılmaktadır.

Aynı şekilde yazı içeriğinde Olcay Akay, Gezegen Mehmet ve İlhan Uzundurukan isimleri de gerçek dışı bir şekilde hayali ve gerçek dışı olaylarla birlikte açıklanmıştır.

Müvekkil şirketin araştırmasını Gezegen Mehmet’in gizli olarak yönettiği iddiası ise bir başka gerçek dışı iddiadır. Müvekkil şirketin hissedarlık ve yönetim kurulu yapısı sebebi ile değil bir veya birkaç kişinin rakip 10 kişinin bir araya gelmesi halinde dahi araştırmayı yönetmesi şirketin yönetim kurulu yapısı sebebiyle hukuken mümkün değildir. Aynı şekilde Gezegen Mehmet’in müvekkil şirketin abonelerinden Karnaval grup ile işbirliği yaptığı iddiası da gerçek dışıdır.

Yazı içeriğinde Gezegen Mehmet’in yakın dostlarını müvekkil şirketin yönetim kuruluna yönlendirdiği iddiası da gerçek dışıdır. Müvekkil şirketin 4 farklı hissedar yapısı bulunmakta, tüm kararlar bu 4 grup temsilcilerinin kararı ile alınabilmektedir. Aynı şekilde Gezegen Mehmet’in yandaş olarak adlandırılması, güya yönetim kuruluna yönlendirdiği (ki böyle bir şey ortaklık yapısı sebebiyle mümkün değildir) kişilerin tamamının ise muhalif olması iddiaları ise hem gerçek dışı hem de maksadını aşırı aşan kötü niyetli haksız fiil niteliğinde bir beyandır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı müvekkil şirketin 4 farklı hissedarının saygın temsilcileri olup referandum da ne yönde oy kullandıkları ise kişisel tercihleri olup oylarının ne yönde olduğunun gerçek dışı ifa edip, sorgulanması ve gerçek dışı bir şekilde iddia edilmesinin dayanağının ve amacını anlayabilmek mümkün değildir.

Yazı içeriğinde bir abone şirketin bir numara olması dayanaksız bir şekilde bilimsellikten uzak bir şekilde eleştirilmiş aynı şekilde dayanak yapılan arabesk radyoların ilk 10 da olmaması da gerçek dışı bir şekilde açıklanmıştır.

Yazı içeriğinde abonemiz olan radyo kanalları ve hatta abonemiz olmayan radyo kanalları üzerinden hiçbir şekilde dayanağı olmayan haksız fiil niteliğinde, gayri ciddi ve araştırma ilkeleri ile uyuşmayan gerçek dışı ve haksız fiil niteliğinde beyanlar da bulunmaktadır.

Müvekkil şirket tarafından yapılan Araştırma yazıda açıklandığının aksine radyolara kapalı değil açıktır.

Müvekkil şirket 11 aydır URYAD ünvanını ve markasını kullanmamakta RİAK ünvanını ve markasını kullanmakta ve araştırmayı da yeni ünvanı olan RİAK markası adı altında yapmaktadır. Yazı da bu durum dahi dikkate alınmamıştır.

RİAK Radyo Dinleme Hizmetleri, Organizasyon, Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş

VEKİLİ

AV. ZEYNEP ÖZBAY

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu