Güvenilir Yardım Kuruluşları

LogoKuruluşKısa Açıklamaİletişim
ahbapAhbap, müzisyen ve hayırsever Haluk Levent tarafından kurulan, dayanışmaya ve yardımlaşmaya dayalı bir sivil toplum kuruluşudur. Resmi Websitesi
AFADKurum, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Resmi Websitesi
AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT; zorlu doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, doğal afetlerde tamamen gönüllü olarak, doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri ile can kaybını en aza indirmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla faaliyet sürdürmektedir. Resmi Websitesi
LÖSEVLösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara'da kurulan, lösemili ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlere yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır.Resmi Websitesi
İHHİnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ya da kısaca İHH İnsani Yardım Vakfı, yüzün üzerinde ülkede insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.Resmi Websitesi
Anne Çocuk Eğitim VakfıAnne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında kuruldu ve 25 yıldır erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.Resmi Websitesi
Bir Dilek Tut TürkiyeBir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye 2000 yılında kuruldu ve hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirmektedir.Resmi Websitesi
Buldan Vakfı2015 yılında kurulan Buldan Vakfı, kadınların toplumda hak ettikleri rol ve statüye sahip olması için çalışmakta, bunun için de eğitimin önemine inanmaktadır. Bu amaçla "Kızımız Okuyacak" projesi ile üniversite eğitimi alan başarılı ancak desteğe ihtiyacı olan genç kızlara fon sağlamaktadır.Resmi Websitesi
Çağdaş Yaşamı Destekleme DerneğiAtatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.Resmi Websitesi
Down Sendromu DerneğiDown Sendromu Derneği, Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamak; toplumun engellilik algısını geliştirmek; uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye'de uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi
Genç Hayat VakfıGenç Hayat Vakfı, 2008 yılında kurulduğu günden beri; çocuk ve gençlerin sahip olduğu becerileri keşfetmeleri ve yetenekleri doğrultusunda bilgiye ulaşmaları için hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem vererek çalışıyor.Resmi Websitesi
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar.Resmi Websitesi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 2000 yılında kurulmuştur.

Resmi Websitesi
Kansersiz Yaşam Derneği
Kansersiz Yaşam Derneği sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 7’den 70’e farkındalık sağlamak adına 2010 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi
Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN)Kasım 2016’da koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde kurulan KALBEN, koruyucu aile hizmet modelinin toplumda yaygınlaştırılması, bu modelden yararlanmak isteyen ailelere, süreç öncesi ve sonrası hukuki ve psiko-sosyal destekte bulunulması, koruyucu aileler ve koruma altında yetişen gençler arasında dayanışmanın artırılması için çalışmaktadır.Resmi Websitesi
Koruncuk VakfıTürkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmektedir.Resmi Websitesi
Lokman Hekim Sağlık VakfıLokman Hekim Sağlık Vakfı 1986 yılında ülkemizde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, maddi kaygı duymaksızın hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur.Resmi Websitesi
Maya Vakfı5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında kurulan Maya Vakfı; savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor.Resmi Websitesi
Rehber Köpekler DerneğiRehber Köpekler Derneği görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmak, görme engelli bireyler ile rehber köpeklerin fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerine ve çevreye adaptasyonlarını sağlamak, hukuki bağlamda izlenecek prosedürler konusunda desteklemek ve toplumdaki diğer bireyleri de bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratma amacı ile kurulmuştur.

Resmi Websitesi
Sen De GelSen De Gel, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, Birleşmiş Miletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi
TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma VakfıTEMA sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmak amacıyla 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.Resmi Websitesi
Temel İhtiyaç DerneğiTemel İhtiyaç Derneği, gıda bankacılığına geniş kapsamlı bir bakış açısı getirerek yoksulluğa ve israfa karşı bütünsel bir modelle mücadele veren ve somut çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşu olarak 2010 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim VakfıTohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.Resmi Websitesi
Toplum Gönüllüleri VakfıToplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadırResmi Websitesi
Türk Eğitim Derneği1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği sağlama ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen öğrencilere kapsamlı burslar vermekte ve ülkemiz eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.Resmi Websitesi
Türk Eğitim VakfıTürk Eğitim Vakfı başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek amacıyla 4 Mayıs 1967 tarihinde kurulmuştur.Resmi Websitesi
Türk Kanser Derneği1964 yılında kurulan ve T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsü kazanan Türk Kanser Derneği; kanser hastalarına tedavi, takip, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, ikinci görüş, maddi destek, ücretsiz konaklama (Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi), onkoloji koçluğu hizmetlerini ve tüm vatandaşlarımıza da ücretsiz tarama hizmetini vermekte olup, ulusal kanser bilincinin oluşturulabilmesi için de farkındalık çalışmaları yapmaktadır.Resmi Websitesi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı1995 yılında kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktadır.Resmi Websitesi
Türkiye Omurilik Felçlileri DerneğiTürkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.Resmi Websitesi
Türkiye Spastik Çocuklar VakfıTürkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde bulunup insanlığın mutluluğuna çalışmak amacıyla 1989 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim VakfıTüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.Resmi Websitesi

Bu listede eksik olduğunu düşündüğünüz sivil toplum kuruluşlarını detaylı bilgisi ile bizimle paylaşabilirsiniz.

E-posta adresimiz : sosyal@muzikonair.com

Teşekkürler…

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı.

Bu sitedeki haberleri okuyabilmeniz için reklam engelleyicinizi durdurmanız gerekmektedir. Size söz veriyoruz. Çok fazla reklam göstermeyeceğiz.