Genel Bilgiler

MÜYORBİRe Üye Olmak: MÜYORBİR Nedir, Üyelik Kriterleri ve Evrakları Nelerdir?

"MÜYORBİR nedir?", "MÜYORBİR başkanı kimdir?", "MÜYORBİR üyelik nasıl olur?", "MÜYORBİR üyelik evrakları nelerdir" gibi sorularınızın yanıtı bu yazımızda...

MÜYORBİR üyelik konusunda özellikle müzik kariyerinin başındaki kişilerin aklında birçok soru bulunuyor. Müzikonair olarak bu sorularınızı gidermek amacıyla başlattığımız yazı dizimizin bu bölümünde; “MÜYORBİR nedir?”, “MÜYORBİR başkanı kimdir?”, “MÜYORBİR üyelik nasıl olur?”, “MÜYORBİR üye olmak için ne yapılmalı?”, “MÜYORBİR üyelik evrakları nelerdir” gibi sorularınızın yanıtını vereceğiz.

MÜYORBİR Nedir? MÜYORBİR Açılımı Nedir?

MÜYORBİR, Türkiye’de müzik sektöründe hizmet veren sayılı meslek birliklerinden biridir. MÜYORBİR açılımı, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’dir. 51 kişilik kurucu üye tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Kurucu üyeleri arasında popüler sanatçılar çoğunluktadır.

MÜYORBİR’in Amacı Nedir? MÜYORBİR’in Faydaları Nelerdir?

“MÜYORBİR amacı nedir”, “MÜYORBİR faydaları nelerdir” soruları, cevabı merak edilen sorulardır. MÜYORBİR, kendisine üye olan icracı sanatçıların yani yorumcuların sahip oldukları hakların tahsil ve takip edilmesinden sorumlu bir müzik meslek birliğidir.

MÜYORBİR, icracı sanatçı üyelerinin verdikleri yetki belgeleri kapsamında üyesi icracı sanatçıların müzik eseri icralarının TV, Radyo, İnternet, GSM operatörleri ve umumi mahallerde kullanımlardan doğan hakları korumakta, anılan mecralardan icracı sanatçı haklarının takip ve tahsilini ve üyelere dağıtımını gerçekleştirmektedir.

İcracı sanatçı ise, eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden kişilerdir.

müyorbire üye olmak ücretleri belgeleri kriterleri ücretleri müzikonair

MÜYORBİR Yardımları Nelerdir?

Pandemide müzisyenlere destek projeleri kapsamında MÜYORBİR Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket etmiştir. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi müzisyenlere 3 ay boyunca 1000 TL maddi destek verilmiştir. Bu uygulamayı destekleyenler olduğu gibi 1000 TL’nin yetersiz olduğunu belirterek eleştirenler de olmuştur.

MÜYORBİR Başkanı Kimdir? MÜYORBİR Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

MÜYORBİR başkanı Burhan Şeşen’dir, başkan yardımcısı ise Metin Özülkü’dür. Hüseyin Turan sayman üye; Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suzan Kardeş, Tolga Sağ, Onur Akın, Mehmet Gümüş ise yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yer almaktadır.

MÜYORBİR Anlaşmalı Kuruluşlar Nelerdir?

 • Medicana Sağlık Grubu- Üyeler ve 1. derecede yakınlarına indirim
 • Kolan Hospital Group- Üyeler ve 1. derecede yakınlarına indirim

MÜYORBİR Kimler Üye Olur?

Özellikle müzik kariyerinin başındaki kişiler “MÜYORBİR’e kimler üye olur” sorusunu sorabilmektedir. Müzik eserlerini sesi veya enstrümanı ile icra eden kişiler, eser yorumlayanlar bu birliğe üye olabilmektedir. Eserlerinin telif haklarının takip edilmesine ve korunmasına önem veren icracılar ve sanatçı varisleri, MÜYORBİR üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ancak tek kriter, bu değildir. Gerekli kriterler, aşağıda daha detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

MÜYORBİR Üyelik Kriterleri Nelerdir?

MÜYORBİR üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için tek kriter, icracı (yorumcu) sanatçı olmak değildir. Aşağıda MÜYORBİR üyelik kriterleri, MÜYORBİR üyelik şartları detaylı bir şekilde anlatılmıştır:

 • Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’te aranan genel/yasal şartları taşımak,
 • Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak,
 • Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri içeren ve CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 (bir) adet müzik albümünü icra etmiş olması ve/veya başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eserini icra etmiş olması ve bu 8 (sekiz) adet müzik eseri icralarının (CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak çoğaltılmamış olsa bile) dijital müzik mecrasında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, TTNet, Avea, Net-D,  vb.) umuma arz edilmiş olması,
 • Başvuru sahibinin yukarıda 3’üncü maddede anılan en az 8 müzik eserinden oluşan albüm ya da en az 8 adet müzik eseri icralarının MÜYORBİR (BMAT) tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıllık sürede en az 100 (yüz) adet dinlenme ve/veya izlenmesinin gerçekleşmiş olması

Yukarıda sayılan şartların tümünün birlikte varlığı ve tespiti (belgelenmesi) halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “üye” sıfatıyla üye olarak kabul ve kayıt edilir.

müyorbire üye olmak ücretleri belgeleri kriterleri ücretleri müzikonair

MÜYORBİR’e iki şekilde üye olunabilir: asıl üye, yararlanan üye. Aşağıda her iki kategori için gerekli şartlar sıralanmıştır:

1. MÜYORBİR Asıl Üye Şartları:
 • MÜYORBİR’e üyelik şartlarını taşımak suretiyle MÜYORBİR Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilmiş icracı sanatçı, yorumcu gerçek kişi olmak,
 • Üyenin, MÜYORBİR üyeliğine kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri (stopaj ve KDV hariç; net geliri) 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutara her yıl (TÜİK tarafından açıklanan ) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşmış olması, (Üyenin ilk 8 dağıtım döneminde net listeli hak ediş tutarı toplamda bu maddede anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmamışsa) ; geriye doğru hep son 8(sekiz) listeli dağıtıma bakılarak üyenin, net listeli dağıtım geliri, bu madde (ve yönergede) anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmışsa üye, asıl üye olarak birliğe kayıt edilir.

Yukarıda sayılan asıl üyelik şartlarının tümünün birlikte varlığı ve tesbiti (belgelenmesi)  halinde üye, MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “asıl üye” sıfatıyla kabul ve kayıt edilir.

Başvuru ve/veya Veraseten Hakları intikal eden müzik eseri yorumcusunun   (icracı sanatçının )  müzikteki tecrübesi, müzik sektörü ve ülke müzik kültürüne katkısı dikkate alınarak (iş bu Yönergede yazılı üyelik/asıl üyelik şartları aranmaksızın) MÜYORBİR Yönetim Kurulu’nun inceleme, değerlendirme ve “OYBİRLİĞİ” ile alacağı onay ve kararı ile doğrudan asıl üye, veraseten yararlanan üye olarak birliğe alınabilir.

2. MÜYORBİR Yararlanan Üye Şartları:

Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş, yorumlamamış olmakla birlikte;  MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı/icracı sanatçılar ile ve/veya MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı varisleri ile FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile sözkonusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarını )  sözleşme ile devir alan kişi yada kuruluşlar, müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları veraseten devir alan (İcracı sanatçı varisleri) kişi yada kuruluşlar aşağıda anılan şartların tamamını taşımaları halinde MÜYORBİR yönetim kurulu tarafından “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine “yararlanan üye” sıfatı ile kayıt edilirler.

 • Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserlerini icra eden gerçek kişilerin (hakları sözleşme ya da versaseten devir edilmiş olanların)  Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’te aranan genel/yasal şartları taşımaları,
 • Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eseri icralarının hususiyet arz edecek (özgün) biçimde ses ve/veya enstrüman ile “solist” olarak icra edilmiş, seslendirilmiş, okunmuş, yorumlanmış olması,
 • Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eseri icralarının yararlanan üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri içeren ve CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 (bir) adet müzik albümde icra etmiş olması ve/veya yararlanan üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri icrası olması ve bu 8 (sekiz ) adet müzik eseri icralarının (CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak çoğaltılmamış olsa bile) dijital müzik mecrasında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, TTnet, Avea, Net-D,  vb )  umuma arz edilmiş olması,
 • Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu yukarıda 3ncü maddede anılan en az 8 müzik eserinden oluşan albüm ya da en az 8 adet müzik eseri icralarının MÜYORBİR (BMAT) tarafından yayınları takip edilen (listelenen)   TV ve radyolarda yararlanan üyelik başvuru tarihinden önceki 1 yıllık sürede en az 100 (yüz) adet dinlenme ve/veya izlenmesinin gerçekleşmiş olması

Yukarıda sayılan şartların tümünün birlikte varlığı ve tespiti (belgelenmesi)  halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “yararlanan üye” sıfatıyla üye olarak kabul edilir.

 • Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş olmakla birlikte; MÜYORBİR üyesi iken vefat etmiş olan icracı sanatçı MÜYORBİR üyesinin yasal mirascıları, üyenin vefatı sonrasında veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) ve diğer üyelik belgelerinin eksiksiz şekilde MÜYORBİR’e sunulması kaydı ile “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine kayıt edilirler.
 • Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş olmakla birlikte; MÜYORBİR asıl ya da yararlanan üye  yada üyeleri ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun şekilde yapılmış mali hakların devri sözleşmesi ile, ilgili MÜYORBİR üye yada üyelerinin MÜYORBİR nezdinde doğan, doğacak mali haklarını devir almış olan kişi ve/veya kuruluşlar da, mali hak devir sözleşmelerinin noter onaylı aslının ve diğer üyelik belgelerinin eksiksiz şekilde MÜYORBİR’e sunulması kaydı ile “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine kayıt edilirler.

müyorbire üye olmak ücretleri belgeleri kriterleri ücretleri müzikonair

MÜYORBİR Üye Olmak İçin Ne Yapılmalı?

MÜYORBİRe üye olmak isteyenlerin üyelik kriterlerini karşılamaları dışında, başvuru evraklarını tamamlaması gerekmektedir. MÜYORBİR üyelik evrakları, kişinin sağladığı kriterlere göre değişiklik göstermektedir. İşte başvuru türüne göre MÜYORBİR üyelik evrakları listesi:

Üyelik İçin (Şahıs):
 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 2. İkametgah Belgesi
 3. 4 Adet vesikalık Resim
 4. Albümlerden Birer Örnek (CD Olarak)
 5. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 adet olacaktır.)
 6. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu ve Üye Bilgi Formu
 7. Müyorbir Üye İcra Bildirim Formu
 8. Müyorbir Üye Mali Bilgiler Formu
Yararlanan Üyelik İçin (Varis):
 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 2. İkametgah Belgesi
 3. 4 Adet vesikalık Resim
 4. Veraset İlamı Fotokopisi
 5. Albümlerden Birer Örnek (CD Olarak)
 6. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 33 adet olacaktır.)
 7. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu
 8. Müyorbir Üye İcra Bildirim Formu
Yararlanan Üyelik İçin (Kurum):
 1. İcracı Sanatçı Komşu Mali Hak Devir Sözleşmesi (Noter Tasdikli Olacaktır)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. Şirket İmza Sirküleri
 5. Müyorbir Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 Adet olacaktır.)
 6. Müyorbir Başvuru Dilekçesi
 7. Müyorbir Üyeliğe Giriş Başvuru Formu
Yararlanan Üyelik İçin (Şahsa Devir):
 1. İcracı sanatçı bağlantılı hak mali devir sözleşmesi (noter tasdikli olacaktır)
 2. Devralan Başvuru Formu
 3. Devralan Yetki Belgesi (3 Ayrı Nüsha Doldurulacaktır. Toplam 30 Adet olacaktır.)
 4. Müyorbir Üye Mali Bilgiler Formu
 5. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait nüfus cüzdan sureti (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 6. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait ikametgah belgesi (muhtarlıktan veya nüfus memurluğundan)
 7. Sanatçı haklarını devralan kişiye ait 4 adet vesikalık resim
 8. Hakları devralınan sanatçıya ait albümlerden 1’er örnek (cd olarak)
 9. Hakları devralınan sanatçının tek albümü varsa, albümüne ait en az 5.000 adet bandrol alımı yapıldığını gösteren resmi belge (birden fazla albüm varsa bandrol sayısı aranmamaktadır)

MÜYORBİR Üye Listesi:

Abdullah Bakadan, Abdullah Polatçı, Abdurrahman Karaca, Adanalı Ayhan, Adem Sağır, Adile Kurt Karatepe, Adnan Fırat, Adnan Koparan, Afrikalı Ali, Agah, Ahmet Aykın, Ahmet Gültekin, Ahmet İhvani, Ali Akcan, Ali Ata, Ali Dağaşan, Ali Haydar Güçlü, Ali Rıza Erdoğan, Alkan, Alpay Karadağ, Alper Erözer, Arda Algan (Pera), Arzu Arıkan, Aslı Şahin, Aşık Cem, Ayaz Aydın, Aydın Beyoğlu, Ayhan Barası, Ayhan Barasi, Ayla, Aynur Bolat, Aynur Demiryılmaz, Ayşe Çınar, Ayşegül Coşkun, Azerin, Bahadır Sağlam, Bahar Gelir, Bahar Koçak, Barış Kesmen (Kent Şarkıları), Barışcan, Bedriye Alkan, Belma Şahin, Berhan Arısoy, Berna Tan, Beyaz, Birkan Nasuhoğlu, Bora Dicle (Mızraplar Grubu), Boran Baydar, Boran Can, Boran, Boybey, Buket Şimşek (Grup Munzur), Burcu Tatlıses, Can Göktürk (Ezginin Günlüğü), Can Kalyoncu (Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut), Can Tunaboylu (Yüzyüzeyken Konuşuruz), Canan Başaran, Canan Çal, Caner Altınbaş (Mızraplar Grubu), Celal Suvari, Cem Doğan, Cem Erdost İleri, Cemal Ferad, Cemal Dilcan, Cemal Fırat, Cemal Öner, Cengiz Budak, Cenkay, Ceren Gündoğdu.

MÜYORBİR üye listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Cesim Kutal, Cevher, Ceyhun Damla, Cihan Mürtezaoğlu, Cumali Alp, Çağrı Çetinsel (Ezginin Günlüğü), Çelebi Ertaş, Çimen Yalçın, Damla Şahin (Samida), Demirci Yıldıray, Deniz Türkan, Derinsu, Derya Bedavacı, Derya Çağlayan, Dilek Şimşek, Dinçer, Dodan, Dodan Özer, Doğa, Doğan, Doğan Nurlu, Ebral Aydın, Ebru Elver, Ebru Keleş, Ece Gürsel, Eda Alakuş, Eda Baba (Eski Bando), Eda Karaytuğ, Efe Demiryoğuran (Daniska), Ekin Uzunlar, Ekrem Çelebi, Elif Altıntaş, Emine Keser, Eminem, Emirhan Kartal, Emrah Şimşek, Emre Malikler (Adamlar), Ender Emek, Engin Arslan, Enver Cengizhan (Grup Gözeler), Enver Merallı, Erdal Özgül, Erdal Tatar, Erdem Özgen, Erdem Yener, Eren Aydın, Eren Sandal, Erkan Yeşilyurt, Erman, Ersin Güloğlu, Ertan Erşan, Ertan Sert, Ertaş Erzincan, Esengül Cengizhan, Eyüphan, Ezgi Aktan, Ezgi Eyüboğlu, Faruk Yılmaz, Fatih Aydın, Fatih Bulut, Fındık Buse Katılmış, Buse Katılmış, Fikret Dolu, Fuat İnan, Funda, Gamze Matracı, Gökhan Doğanay, Gökhan Doğanay, Gökhan Pars, Gökhan Gültekin, Gökhan Kılıç, Göktuğ Varyozdöken (İstanbul Arabesque Project), Gözde Öney, Gülcan, Gülhan Yıldız, Gülistan Tokdemir (Haşim Gülistan Tokdemir), Gülşah Sönmez, Güney, Güney Marlen (Eski Bando), Gürkan Çapkan, Gürkan Demirez, Hakan Bayraktar, Hakan Çakmak, Hakan Dedeler (3 Hisar), Hakan Yılmaz (Ezginin Günlüğü), Halil Erkal, Halil Necipoğlu, Halis Topal, Halit Bilgiç, Hasan Sağındık, Hasan Tercan, Hasan, Hasan Dursun, Haşim Tokdemir (Haşim Gülistan Tokdemir), Havva Karakaş, Hayati Samur, Hızır Acil, Hidayet Sevinç.

MÜYORBİR üye listesinde şu isimler de yer alıyor:

Hikmet Buyar, Hozan Kawa, Hülya Yıldız, Hüseyin Alan, Hüseyin Göçmen, Hüseyin Kalkan, Hüseyin Korkankorkmaz (Naçizane), Hüzün, İbrahim Meletlioğlu, İbrahim Taçkın Bilal (Multitap), İdris, İdris Altuner, İhsan Eş, İmran Salkan, İnan Tat, İrem Candar, İsmail Tatlıdil, İzmirli Taylan, Kadir Yılmaz, Kara Hasan, Karan, Kemal Pehlivan (Rumeli Orhan Kemal, Orhan & Kemal Rumeli), Kızılcahamamlı Ahmet, Koray Çatal, Köylü Şahin Beyhan, Köylü, Kubilay Metin, Kul Vicdani, Tayfur Köse, Kuzey Köker, Lara Di Lara (123), Leyla Erten, Leylaca, Mahmut Çınar, Mehmed Akif Alkan (Mavi Gri), Mehmet Alınç, Mehmet Çağlar, Mehmet Kalkan, Mehmet Kemiksiz, Mehmet Öndül, Mehmet Özkaya, Mehmet Ufuk Uğuriş, Melek Mosso, Melike Şahin, Melisa Uzunarslan, Meltem Erensoylu, Mem Ararat.

MÜYORBİR üye listesinde bulunan diğer isimler:

Metin Çiftlik, Metin Türkcan (Pentagram), Mirady, Muhittin Seçen, Murat Ak (Çamur), Murat Çelik (Grup Çelikler), Murat İlkan (Pentagram), Murat Konukçu, Murat Sakaryalı, Murat Seçkin, Murat Süngü, Murat Zorba, Mustafa Akay, Akay, Mustafa Arapoğlu, Mustafa Cihat, Mustafa Eke, Mustafa Kaya, Muşta, Mutlu Arı, Mücahit Göker, Müge Ökten, Mürab, Müslüm Eke, Narkoz (Merdiven Crew), Naz Hatice, Naz Dicle, Naz Ölçal, Nesrin Güneş, Neşe Demir, Nevzat Ak, Neyzen, Süleyman Yardım, Nezih, Nigar Ekinci, Nigar, Nihal Ukşal, Nil Karataş, Nilipek, Nur Cennet, Nuran Yılmaz, Oğuz Boran, Okay Barış, Oktay Gürtürk, Onur, Onur Atmaca, Orhan Pehlivan (Rumeli Orhan Kemal, Orhan & Kemal Rumeli), Orhan Türkoğlu, Osman Murat Ertel (Baba Zula), Osman Murat Tuğsuz, Ozan Özdemir, Ömer Faruk Bostan, Ömer Faruk Özcan, Özge Çam, Özgür Can Çoban, Özgür Koç, Özlem Büyük, Özlem Gerçek, Öznur Sulari, Popstar Selçuk, Ramazan Çelik, Rapozof (Merdiven Crew), Rengin, Rüstem Avcı, Saadet Alan.

MÜYORBİR üye listesindeki diğer isimler:

Sabri Kartal, Salih Kahraman, Sami Çelik, Sancak, Sanem Aydın, Sansar Salvo (Merdiven Crew), Sarp, Sedat Anar, Sedat Uçan, Sefa Topsakal, Selami Duman, Selçuk Abay, Selçuk Murat Kızılateş, Selim Siyami Sümer (Multitap), Selva Erdener, Semra Tunç, Sercan, Sercan Direk, Serdal Köse, Serkan Boran, Serkan Lama, Serpil Sarı, Serpil Alaçayır, Serpil, Seydi Vakkas, Sibel Bilgiç, Sibel Köse, Sibel Yıldırım, Simge Pınar, Sinan Akbaş, Sinan, Sinan Erkeker, Sinem Önel, Sirel, Sivaslı Nazo, Sonay, Sonay Tanrısever, Erenel, Soner Aldemir, Songül Güner, Sosyete Sexo, Sosyete Şeho, Sultan, Sunay Özgür (Bulutsuzluk Özlemi), Süreyya Açıkgöz, Şahin İnan, Şahmaral, Şems Trio, Şeyhmus Fidan (5 Quartet), Şeyda Karadeniz, Tahir Aydoğdu, Tahir, Tamara (Samida), Taner Eyüpoğlu, Taner Eyüboğlu, Tankurt Manas, Tarık İster, Tarık Kavut, Tarık Zincir, Taylan Sarıgül, Tuğçe Kandemir, Tuğçe Pala, Tuğçe Tayfur, Tuğkan, Tuncay Tunçel, Tuncay Tuncel, Turan Parlak, Turan Şengül, Turgay Gülaydın (Athena), Turgay Saka, Turgut Yıldız, Turgut Yıldıko, Tülay Maciran, Uğur Ustaoğlu (İkiye On Kala), Umut Hamzaoğlu, Utku Barış Andaç (Anadolu Quartet), Uygar Ay, Vedat Gündoğdu, Veli Erdem Karakülah, Veysel Mutlu, Volkan Arslan, Volkan Kaplan, Xece Herdem, Yahya Doray, Yaprak Sayar, Yeliz, Yener Çevik, Yılmaz Kasapoğlu, Yılmaz Taner, Yiğit Mahzuni, Yinon Muallem, Yudum Şahin (Samida), Yusuf Karul, Zafer Güler, Zafer Taşdan, Zeki Uçkan, Zelal Gökçe, Zeynep Doruk.

MÜYORBİR Ücretleri Ne Kadar?

MÜYORBİRe üye olmak isteyen pek çok kişi, “MÜYORBİR ücretleri ne kadar”, “MÜYORBİR ücretleri nereden öğrenebilirim”, “MÜYORBİR giriş ücreti ve üyelik aidatı ne kadardır?” gibi sorular sormaktadır. 20 TL yıllık aidat bedeli ve bir defaya mahsus olmak üzere 10 TL giriş ücreti tahsil edilmektedir.

Bize Ulaşın

MÜYORBİRe üye olmak isteyen eser sahibiyseniz sorularınız için Müzikonair ile iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0552 685 38 82 numarası ve muzikonair@gmail.com mail adresi üzerinden Müzikonair’dan detaylı danışmanlık alabilirsiniz.
Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu